Nazwa / Typ formacji

Orlen SA / Linia trendu wzrostowego (2023-08-10)

W trakcie sesji 14 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA