Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Linia trendu spadkowego (2018-04-13)

Podczas sesji 17 kwietnia 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA