Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-04-26)

W trakcie sesji 30 maja 2018 formacja oRGR została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 34,80 na ok. .

REKLAMA