Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2018-04-09)

W trakcie sesji 30 maja 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 33,72 na ok. .

REKLAMA