Nazwa / Typ formacji
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2018-04-09)
REKLAMA