Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2018-05-11)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji odwróconego trójkąta została osiągnięta 2018-06-01. W dniu, w którym zaszło wybicie, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 37,24 na .

REKLAMA