Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-05-25)

W trakcie sesji 30 maja 2018 zaszło wybicie w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 35,36 na ok. .

REKLAMA