Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-05-25)

W trakcie sesji 30 maja 2018 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 35,38 na ok. .

REKLAMA