Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-05-09)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 2018-06-01. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 37,34 na ok. .

REKLAMA