Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-08-01)

Podczas sesji 23 sierpnia 2018 doszło do wybicia górą formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 48,55 na ok. .

REKLAMA