Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Opór (2018-08-01)

27 sierpnia 2018 doszło do przebicia oporu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA