Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-09-13)

15 października 2018 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na spadek do 34,91 na .

REKLAMA