Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2018-10-30)

W trakcie sesji 16 listopada 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 34,78 na ok. .

REKLAMA