Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-11-20)

REKLAMA