Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-12-20)

Podczas sesji 24 stycznia 2019 zaszło wybicie z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 44,25 na .

REKLAMA