Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Linia trendu spadkowego (2018-12-20)

24 stycznia 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA