Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-12-05)

W trakcie sesji 23 stycznia 2019 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 44,25 na ok. .

REKLAMA