Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Linia trendu spadkowego (2018-12-05)

REKLAMA