Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Opór (2019-01-25)

7 czerwca 2019 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA