Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Opór (2019-01-25)

W trakcie sesji 11 czerwca 2019 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA