Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Klin zniżkujący (2019-02-15)

Formacja zniżkującego klina została wypełniona 6 czerwca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 41,43 na .

REKLAMA