Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Klin zniżkujący (2019-02-20)

20 lutego 2019 doszło do wybicia w górę z formacji zniżkującego klina, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 41,43 na .

REKLAMA