Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Klin zniżkujący (2019-03-13)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 7 czerwca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 41,95 na ok. .

REKLAMA