Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2019-04-01)

4 kwietnia 2019 formacja podwójnego dna została potwierdzona, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 41,78 na ok. .

REKLAMA