Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2019-04-01)

Podczas sesji 9 maja 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 34,85 na ok. .

REKLAMA