Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-04-01)

4 kwietnia 2019 zaszło wybicie w górę z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 41,77 na ok. .

REKLAMA