Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Chorągiewka (2019-07-02)

Cena docelowa po wybiciu z formacji chorągiewki została osiągnięta 28 sierpnia 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na spadek do 37,16 na .

REKLAMA