Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-09-12)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 9 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 28,93 na .

REKLAMA