Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Linia trendu spadkowego (2019-09-12)

REKLAMA