Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Klin zwyżkujący (2019-10-28)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego klina została osiągnięta 29 listopada 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 36,20 na ok. .

REKLAMA