Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-10-04)

W trakcie sesji 3 grudnia 2019 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 29,78 na .

REKLAMA