Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-10-04)

Podczas sesji 17 października 2019 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 41,82 na ok. .

REKLAMA