Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-10-04)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 9 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 29,78 na .

REKLAMA