Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2020-01-09)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 29,54 na ok. .

REKLAMA