Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2020-01-09)

W trakcie sesji 24 stycznia 2020 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na wzrost do 38,28 na ok. .

REKLAMA