Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Podwójne dno (2020-02-04)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 marca 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 29,30 na ok. .

REKLAMA