Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Klin zniżkujący (2020-09-02)

Podczas sesji 21 września 2020 zaszło wybicie w dół z formacji zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na spadek do 16,70 na ok. .

REKLAMA