Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Klin zniżkujący (2020-09-02)

14 września 2020 doszło do wybicia górą formacji zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 24,85 na ok. .

REKLAMA