Nazwa / Typ formacji

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-09-02)

W trakcie sesji 14 września 2020 zaszło wybicie w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 23,61 na ok. .

REKLAMA