Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2020-09-25)

W trakcie sesji 28 października 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na spadek do 11,36 na ok. .

REKLAMA