Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2021-02-11)

REKLAMA