Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Płaska baza (2021-03-04)

Formacja płaskiej bazy została wypełniona 29 kwietnia 2021. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 36,19 na ok. .

REKLAMA