Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2021-04-20)

29 kwietnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 46,00 na ok. .

REKLAMA