Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2021-04-20)

REKLAMA