Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2021-06-11)

REKLAMA