Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2021-06-16)

Formacja podwójnego szczytu została wypełniona 9 lipca 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 36,61 na ok. .

REKLAMA