Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2021-06-28)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 19 lipca 2021. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 36,42 na .

REKLAMA