Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2021-09-10)

W trakcie sesji 4 października 2021 zaszło wybicie w górę z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 49,83 na ok. .

REKLAMA