Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2021-10-01)

18 listopada 2021 linia trendu wzrostowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA