Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2021-10-01)

REKLAMA