Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2021-10-13)

REKLAMA