Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2021-11-22)

Podczas sesji 26 listopada 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA