Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2022-06-14)

W trakcie sesji 4 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 19,29 na .

REKLAMA