Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2022-06-14)

REKLAMA