Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu spadkowego (2022-07-26)

1 sierpnia 2022 linia trendu spadkowego została przebita, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA