Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2022-07-28)

3 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 21,21 na .

REKLAMA