Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2022-08-25)

29 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 19,43 na .

REKLAMA