Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Kanał zniżkujący (2022-08-29)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 12 września 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 24,77 na ok. .

REKLAMA