Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Klin zniżkujący (2022-08-29)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 4 stycznia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 32,33 na ok. .

REKLAMA